UTD Ragusa d.d.

Nabava

JAVNA NABAVA

Nabava roba i usluga od strane državnih tijela, jedinica lokalne uprave i javnih ustanova.

JEDNOSTAVNA NABAVA

Nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova do 500.000,00 kuna. Pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.