O nama

Ugostiteljsko-turističko društvo Ragusa d.d.
Branitelja Dubrovnika 7, PP 170
20 000 Dubrovnik

Osnovna djelatnost: Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup.

UTD Ragusa d.d. nema sistematizaciju radnih mjesta i nema ustrojstvenih jedinica jer nema zaposlenika, a Direktor svoj posao obavlja volonterski.

Radno vrijeme Društva je svaki radni  dan od ponedjeljaka do petka u vremenu od 07.00-15.00 sati.

Radno vrijeme za prijem stranaka radnim danima od 10.00 do 12.00 sati

Skraćena tvrtka glasi: UTD RAGUSA d.d.
Temeljni kapital Društva je 92.737.800,00 kuna.
Broj dionica: 309.126 nominalnog iznosa jedne dionice 300,00 kuna
OIB: 95795253523
MB:03425592
IBAN: HR02923400091100212992

Igor Jurišić

Telefon
+385 20 351760
Mobitel
+385 98 964 9649
Email
ijurisic@dubrovnik.hr

OIB: 93996920299
Lozica, Lozica 70
– član uprave, direktor
– zastupa društvo pojedinačno i samostalno
– imenovan odlukom Nadzornog odbora s početkom mandata s danom 21.09.2018.g.

Olga Muratti
OIB: 40051948128
Dubrovnik, Andrije Hebranga 30
– predsjednik nadzornog odbora
– izabrana odlukom skupštine dana 26.10.2018.g.

Marijeta Hladilo
OIB: 29920886252
Mokošica, Na Rivi 6
– zamjenik predsjednika nadzornog odbora
– izabrana odlukom skupštine dana 26.10.2018.g.

Filip Žaja
OIB: 45771208147
Dubrovnik, Vlaha Bukovca 35
– član nadzornog odbora
– izabran odlukom skupštine dana 12.08.2019.g.

Dubravko Luetić
OIB: 12460098102
Zagreb, Gračanski Mihaljevac 7/B
– član nadzornog odbora
– izabran odlukom skupštine dana 12.08.2019.g.

Katarina Milat Kralj
OIB: 27945730957
Dubrovnik, Petra Hektorovića 20
– član nadzornog odbora
– izabrana odlukom skupštine dana 12.08.2019.g.